La Praxi és la pedra angular del Gorg i la Forca.

Un cop vam superar la fase de recerca i recopilació de dades, vam arribar a la conclusió que per a dur a terme un culte animista local que fos practicable i real ens calia parar atenció a les senyals que es troben a tots els racons del territori. Ja siguin llocs considerats sagrats o maleïts, la Terra guarda missatges per a aquells determinats a rebre’ls. El mètode és senzill: en primer lloc, cal familiaritzar-se amb l’entorn immediat, copsar la seva vibració i la seva veu, ja sigui a través d’incursions solitàries o en grup.

Per aquest motiu desde el Gorg i la Forca anirem publicant a les xarxes socials les dates i visites al llocs sagrats on farem els nostres aplecs amb certa freqüència. Aquests aplecs seran d’índole pública, però agrairem que ens feu saber la vostra intenció d’anar-hi per poder comptar amb vosaltres.

CASTELLANO

La praxis es la piedra angular del Gorg i la Forca.

Una vez superamos la fase de búsqueda y recopilación de datos, llegamos a la conclusión de que para llevar a cabo un culto animista local que fuese practicable y real nos hacía falta prestar atención a las señales que se encuentran en todos los rincones del propio territorio. Ya sean lugares considerados sagrados o malditos, la Tierra guarda mensajes para aquellos dipuestos a recibirlos. El método es sencillo: en primer lugar, es necesario familiarizarse con el entorno inmediato, captar esa vibración y su voz, ya sea a través de incursiones solitarias o en grupo.

Por este motivo desde el Gorg i la Forca iremos publicando a través de las redes sociales los datos y visitas a los lugares sagrados donde haremos nuestros encuentros con cierta periocidad. Estas reuniones son de carácter público, pero agradecermos que nos aviséis de vuestra asistencia para que contemos con vosotros.