El funcionament que hem plantejat per al Gorg i la Forca es basa en la interacció amb el territori i la reciprocitat: amb això volem dir que tota activitat col·lectiva s’estructurarà a partir de trobades en llocs sagrats i reunions de debat o divulgació. Per tant, no existeix una forma d’ afiliació com a tal, i formar part del Gorg i la Forca implica sentir aquest vincle amb la terra i voler compartir o conèixer més a través de les nostres propostes. El Gorg i la Forca no és un culte monolític i no busca seguidors de cap mena, així que els qui vulguin participar a les nostres activitats amb respecte i bona predisposició seran benvinguts.

Incursions i trobades a llocs sagrats:

 • excursions guiades o encontres a llocs determinats que s’anunciaran a través de xarxes socials
 • per a assistir-hi recomanem avisar de forma prèvia per a poder comptar amb vosaltres
 • en aquestes trobades no es duran a terme rituals religiosos ni màgics de forma col·lectiva, sinó que tot se centrarà en aprendre del territori, observar, i connectar amb aquest de forma personal. La trobada servirà com a forma de coneixença física i per establir llaços entre individus i indrets oblidats.
 • de la mateix manera, demanem que els assistents hi tinguin en tot moment una actitud calmada i de respecte cap al lloc on es durà a terme

Reunions de debat o divulgació:

 • taules rodones amb un tema fixat per endavant
 • s’anunciaran a través de xarxes socials, i també recomanem confirmar la vostra assistència prèviament

Així per a aquells que vulgueu contribuir i participar, les úniques vies disponibles seran la presencial (trobades i reunions) o bé, si la geografia i els mitjans no ho permeten, el contacte telemàtic a través del correu electrònic.

L’única cosa que cal dir és que us mantindrem informats sobre totes les activitats tant per la web com per la nostra pàgina de Facebook. Esperem veure-us ben aviat.

IMG_3059

CASTELLANO

El funcionamiento que hemos planteado para el Gorg i la Forca se basa en la interacción con el territorio y la reciprocidad: con esto queremos decir que toda actividad colectiva se estructura con encuentros en lugares sagrados y reuniones de debate o divulgación. Por lo tanto, no existe una forma de membresía como tal, y formar parte del Gorg i la Forca implica sentir este vínculo con la tierra y querer compartir y conocer más a través de nuestras propuestas. El Gorg i la Forca no es un culto monolítico y no busca seguidores de ningún tipo, así que los que quieran participar en nuestras actividades con respeto y buena voluntad serán bienvenidos.

Salidas y encuentros en lugares sagrados:

 • Excursiones guiadas o encuentros en lugares determinados que se anunciarán en las redes sociales. Para asistir os recomendamos avisar de forma previa para que podamos contar con vosotros.
 • En estos encuentros no se llevarán a cabo ritos religiosos ni mágicos de forma colectiva, sino que todo se centrará en aprender del territorio, observar y conectar con éste de forma personal. El encuentro servirá como forma de conocer físicamente el lugar y establecer lazos entre los individuos y estos parajes olvidados.
 • Así mismo, pedimos a los asistentes que tengan en todo momento una actitud calmada y de respeto hacia los lugares donde se realizarán los encuentros.

Reuniones de debate o divulgación:

 • Mesas redondas con un tema fijado de antemano.
 • Se anunciarán mediante las redes sociales y recomendamos igualmente confirmar vuestra asistencia para que contemos con vosotros.

Así que para aquellos que quieran contribuir y participar las únicas vías disponibles serán la presencial (encuentros y reuniones) o bien, si la geografía y los medios no lo permiten, el contacto telemático a través del correo electrónico.

Os mantendremos informados de nuestras actividades tanto en esta web como en nuestra página de Facebook.