Quan mirem la Lluna, i ella ens mira de retruc, sabem del cert que hi ha quelcom més enllà, o fins i tot més aquí. La Muntanya té molt noms, però perden importància davant la immensitat del seu magnetisme. La vibració que desprèn el Bosc ens explica la seva història i ens connecta amb aquells qui hi van ser abans. No cal racionalitzar-ho, ni justificar-ho, perquè es allà i és innegable.

El Gorg i la Forca és un culte territorial centrat en la recuperació experiencial del vincle amb la nostra terra. A diferència d’altres grups reconstruccionistes, nosaltres no busquem referències històriques ni fonts literàries -tot i que ens són útils- perquè l’objectiu últim és transcendir-les. Allò que busquem és contactar amb l’essència del nostre territori. No busquem recuperar cultes extints i impracticables. La nostra proposta està basada en la recuperació del vincle amb el territori d’una manera experiencial i directa.

Aquí no trobareu panteons ni llistes de  correspondències de cap tipus, nosaltres busquem fugir d’un “paganisme de llibre”, aquell que es basa exclusivament en recopilar coneixements històrics o parcialment històrics i que se centra en conèixer desenes i desenes de deitats que no connecten amb nosaltres ni el nostre entorn. Busquem allunyar-nos d’un paganisme racionalista, així com d’un paganisme massa emocional on tot hi val.

Ens definim com un culte animista, creiem en l’existència d’esperits i entitats dinàmiques amb què podem interactuar. Reivindiquem per sobre de tot la pre-eminència del Númen, l’esperit del lloc, i per això prioritzem l’experència per sobre del coneixement adquirit a priori.

CASTELLANO

Cuando miramos la luna y ella nos mira de vuelta, sabemos ciertamente que hay algo más allá, o incluso más aquí. La montaña tiene muchos nombres, pero pierden importancia ante la inmensidad de su magnetismo. La vibración que desprende el bosque nos explica su historia y nos conecta con aquellos que estuvieron antes. No hace falta racionalizarlo, ni justificarlo, porque es allí y es innegable.

El Gorg i la Forca es un culto territorial centrado en la recuperación experiencial del vínculo con nuestra tierra. A diferencia de otros grupos reconstruccionistas, nosotros no buscamos referencias históricas ni fuentes literarias – aunue nos son útiles – porque el objetivo último es trascenderlas. Lo que buscamos es contactar con la esencia de nuestro territorio. No buscamos recuperar cultos extintos e impracticables. Nuestra propuesta está basada en la recuperación del vínculo con el territorio de una manera experiencial y directa.

Aquí no encontraréis panteones ni listas de correspondencia de ningún tipo, nosotros pretendemos alejarnos de un “paganismo de libro”, aquel que se basa exclusivamente en recopilar conocimientos históricos, o parcialmente históricos y que se centra en conocer un montón de divinidades que no conectan con nosotros ni con nuestro entorno. Buscamos alejarnos de un paganismo racionalista, así como del paganismo excesivamente emocional en el que todo vale.

Nos definimos como un culto animista, creemos en la existencia de espíritus y entidades dinámicas con las que podemos interactuar. Reivindicamos por encima de todo la preeminencia del Numen, el espíritu del lugar, y por eso priorizamos la experiencia por encima del conocimiento adquirido a priori.

………………………………..

El mapa que veieu a continuació té marcats llocs sagrats, zones de culte i experìencies pròpies dels membres del Gorg i la Forca amb els esperits i númens.

El mapa que véis a continuación tiene marcado lugares sagrados, zonas de culto y experiencias propias de los miembros del Gorg i la Forca con los espíritus y númenes,